Форумът се организира от университет Проф. д-р Асен Златаров. Снимка Архив Черноморие-бг

Форумът се организира от университет Проф. д-р Асен Златаров. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаската лекарска общност се подготвя за Втория есенен медицински форум. Той ще бъде открит на 4-ти ноември в морския град. Тази година участие са заявили и представители на Медицинския университет в София и Тракийския университет в Стара Загора.

Организатори на форума са университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД и Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.

Всички научни сесии ще се състоят в корпус "Медицински науки" на университета.

Форумът е насочен към лекари, специалисти по здравни грижи, преподаватели, студенти и всички, които имат отношение към здравеопазването. Целта е участниците да споделят своя практически опит в различни области на медицината. В рамките на събитието ще бъдат обсъдени актуални теми, свързани с  медицинската наука и социално значими въпроси от общественото здраве.

Във второто издание на форума се очакват 27 представяния на медицински специалисти, студенти и техни преподаватели. Докладите ще са в областта на ортопедия, урология, акушерство и гинекология, ушно-носно-гърлени болести, кардиохирургия, вътрешни болести, онкология, обществено здраве.

Участие са заявили лекари от почти всички болници и два медицински центъра,  които ще представят тенденции в направленията, в които работят и ще споделят интересни случаи от своята практика.

Галерия