Местата, които са определени за гласуване са сгради, в които има рампи или повдигач. Снимка Архив Черноморие-бг

Местата, които са определени за гласуване са сгради, в които има рампи или повдигач. Снимка Архив Черноморие-бг

В община Бургас вече са ясни секциите, в които хората с увреждания могат да гласуват на извънредните парламентари избори, които ще се проведат на 2-ри октомври. Определени са секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК, както и обявяване на телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден на територията на избирателен район 02 - Бургас.

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I

рампа

02-04-00-004

/при необходимост/

I / 5

ОУ  “КНЯЗ БОРИС I

рампа

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

катерач

02-04-00-021

I / 106

ОУ  “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-031

I / 6

СУ  “СВ. СВ. КИРИЛ  И МЕТОДИЙ”

парапет

 

 

02-04-00-036

I, партер/

физкултурен салон/

 

ПГРЕ  “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-048

I / 5

СУ  “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-059

I / 5

ОУ  “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор с чип

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ЗОРА”

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

 ДОСТЪП

02-04-00-266

I  /4

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

 бетонна пътека

2-04-00-293

I /11

ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

 рампа

02-04-00-271

I / 107

ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

 рампа

02-04-00-278

I / 3

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

 временна рампа

02-04-00-281

I /101

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

 входът е на ниво  терен

 

02-04-00-303

 

I / 3

 

ПГ ПО ТРАНСПОРТ

 

  подвижна   платформа

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-074

I/1

ПГ по дървообработване „Георги Кондов“

входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ”

входът е на ниво терен

02-04-00-084

I / 104

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ

рампа

02-04-00-104

I / 105

ОУ  “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-110

I / 10

СУ  “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-122

 I / 112

ОУ  “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-135

I /5

СУ  “К. ПЕТКАНОВ”

рампа

02-04-00-148

I /1

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –

кв. Горно Езерово

на ниво терен

           

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-166

I / 6

ОУ  “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-183

I / 13

СУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

 рампа – северен вход

 

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ИЗГРЕВ”

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

 

ЕТАЖ/СТАЯ

           

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-206

I /А1/южен корпус

ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-217

I /101

НЕГ  “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-221

I /1

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-235

I /2

СУ  “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-245

I /106

АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”

рампа

02-04-00-253

I / 2

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

 рампа

02-04-00-262

I / 1

ОУ  “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – кв. рудник

на ниво терен

 

02-04-00-330

 

I

 

“МБАЛ - БУРГАС” АД

 

рампа

 

           

ДИРЕКЦИЯ  “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

 

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-309

 

I / 101

 

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

В изборния ден ще се предприемат необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на  следните адреси и  телефони:

- до 30.09.2022 г.  в  Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара  “Запад”/  от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони - 056 831 431,  0887 754 305;

- на 01.10. и 02.10.2022 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони - 056 810 943,  0888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.