Художникът Атанас Стоянов откри самостоятелна изложба в галерията на ул.Александровска"22 за 50-годишния си юбилей. Снимка Лина Главинова

Художникът Атанас Стоянов откри самостоятелна изложба в галерията на ул.Александровска"22 за 50-годишния си юбилей. Снимка Лина Главинова

Галерия