Броят на сградите расте за сметка на жилищата. Снимка Архив Черноморие-БГ

Броят на сградите расте за сметка на жилищата. Снимка Архив Черноморие-БГ

Разрешителни за 102 жилищни сгради са издадени за първите три месеца на годината от общинските администрации на територията на област Бургас, съобщиха от Териториално статистическо бюро "Югоизток" - Бургас. Сградите са със 754 жилища в тях и със 70 956 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Има издадени и разрешителни за четири административни сгради с 4 682 кв. м РЗП и на 99 други сгради с 69 048 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 17.1%, докато броят на жилищата в тях нараства с 42.0%, а общата им застроена площ - с 4.0%. При броя на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други сгради се наблюдава ръст съответно с 33.3 и 73.7%, като общата застроена площ на административните сгради намалява с 48.8%, докато РЗП на другите сгради е повече с 93.8%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8.5%, жилищата в тях – над два пъти, а тяхната РЗП - със 119.5%. Регистриран е ръст на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 41.4%, а на тяхната РЗП - с 64.7%.

През първото тримесечие на 2018 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 91 жилищни сгради с 446 жилища в тях и с 48 211 кв. м РЗП, на 3 административни сгради/офиси с 2 035 кв. м. РЗП и на 29 други сгради с 62 037 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 4.6%, докато жилищата в тях намаляват с 18.0%, а тяхната РЗП - с 21.8%. Броят на започнатите други сгради намалява с 19.4%, докато общата им застроена площ се увеличава с 64.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 33.8%, жилищата в тях - с 38.1%, а общата им застроена площ - с 20.6%. Започнатите други видове сгради бележат ръст с 26.1%, а съответната им РЗП - със 112.4%.