Мярката е наложена спрямо четирима задържани. Снимка Архив Черноморие-бг

Мярката е наложена спрямо четирима задържани. Снимка Архив Черноморие-бг

Задържаха под стража обвиняемите за кражби на луксозни коли. Мярката е наложена спрямо Стоян А., Иван К., Николай Н. и Димитър Н., привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група.

Стоян А. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че от месец ноември 2020 г. до 16 август 2022 г., на територията на Република България и област Бургас, ръководил организирана престъпна група по смисъла на чл. 93, т. 20 от НК - структурирано трайно сдружение на три или повече лица, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано в страната документни престъпления, подправяне на идентификационни номера на моторни превозни средства и вещно укривателство (престъпления по чл. 308, ал. 2 от НК, чл. 345а, ал. 1 от НК, чл. 215, ал. 2 от НК), за които е предвидено наказание „Лишаване от свобода" повече от три години, с участници – Николай Н., Димитър Н., Иван К., Доника М. и Тодор Д. (престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1, вр. ал. 1, вр. 93, т. 20 от НК).

Иван К., Николай Н. и Димитър Н. са привлечени като обвиняеми за участие в организираната престъпна група, с ръководител Стоян Н., заедно с Доника М. и Тодор Д. (престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2, вр. ал. 2, вр. 93, т. 20 от НК). На последните двама участници в организираната престъпна група са взети мерки за неотклонение „Подписка".

За престъплението, за което е привлечен като обвиняем Стоян А. се предвижда наказание "лишаване от свобода" от пет до петнадесет години, а за престъплението, за което са привлечени като обвиняеми Иван К., Николай Н. и Димитър Н. предвиденото наказание е от три до десет години. И двете престъпления са тежки по смисъла на закона. Съдът счете, че при първоначалния преглед на събраните на този етап от разследването доказателства, може да се направи обосновано предположение, че обвиняемите са ангажирани в извършването на престъпленията, за които са обвинени. Съдът прие, че от данните по делото не следва извод за реална опасност от укриване на Стоян А., Иван К., Николай Н.в и Димитър Н. „Наличието на трайна фактическа обвързаност на посочените обвиняеми с населените места, в които живеят и работят, както и необходимостта от полагане на грижи за малолетни деца от страна на обвиняемите Николай Н. и Димитър Н. се явяват категория обстоятелства, които не позволяват заключение за съществуваща реална опасност от укриване", се обосновава в мотивите си съда. Съдът обаче счете, че е налице реална опасност от извършване на престъпление от страна на обвиняемите, в случай, че същите са с по-лека мярка за неотклонение от „Задържане под стража". Тази опасност Бургаският окръжен съд прецени на първо място от високата степен на обществена опасност на деянията, в които Стоян А., Иван К., Николай Н. и Димитър Н. са обвинени. „Престъпленията по чл. 321 от НК и свързаната с тях вторична престъпна дейност на групата, са насочени към важни обществени отношения и засягат широк кръг лица, на които са били причинени значителни имуществени вреди с инкриминираните деяния. Сравнително дългият период на функциониране на процесната ОПГ, както и това, че тази деятелност не е инцидентна, а е осъществена в резултат на обмислена значителна предварителна подготовка, и с участие на множество лица в нея, също не е без значение, като единствено намесата на органите на полицията са прекратили инкриминираната престъпна дейност". Съдът посочи още, че в практиката на ЕСПЧ се приема, че тежестта, съгласуваният или организиран характер на твърдяните престъпни дейности може да бъде от значение за оценката на специфични рискове за укриване или извършване на престъпление (Valeriy Samoylov v. Russia, no. 57541/09, §110).

Представените от защитата на обвиняемите Николай Н. и Димитър Н. доказателства за тяхната трудова ангажираност и за семейното им положение са обстоятелства, които са били налице и към момента на извършване на твърдяните от прокуратурата престъпления.

Съдът се произнесе и по жалбата на защитника на Николай Н. с искане за отмяна на постановление от 16.08.2022 г. на прокурор при Окръжна прокуратура - Бургас за задържане на обвиняемия за срок до 48 часа, като прие същата за неоснователна. В принципен план съдът споделя съображенията на адвоката, че временното задържане, постановено от прокурора, се взема единствено с цел да бъде осигурено явяването на лицето, привлечено към наказателна отговорност, пред съда за провеждане на производство по вземане на мярка за неотклонение и че това временно задържане не служи за събиране на доказателства. В случая обаче, с оглед обема на материалите по досъдебното производство, характера и сложността на казуса, съдът счете, че обстоятелствата по делото не обуславят извод за неправомерно задържане на обвиняемия Николай Н.

Определението на Окръжен съд – Бургас може да бъде обжалвано или протестирано в тридневен срок.