Процедурата е започната от Министерството на туризма

Процедурата е започната от Министерството на туризма

21 туроператори ще бъдат заличени от Националния туристически регистър (НТР). Процедурата по прекратяване на регистрацията им е започната от Министерството на туризма, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Причината е, че фирмите не са представили задължителна застраховка "Отговорност на туроператора", което е изрично условие за извършване на туроператорска дейност. Заличаването се  предприема съгласно решение на Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти към ведомството. В нея участват експерти от Министерството на туризма, както и сдружения на туроператори и турагенти.
Дружествата, чиято регистрация ще бъде прекратена, са със седалище и адрес на управление в град София, във Варна, в Пловдив, в Несебър, в Поморие и село Горна Малина.
Заличените дружества няма да бъдат премахнати от регистъра, но ще бъде отразена заповедта за заличаването им, като имената им са оцветени в червено. Така потребителите, при справка в регистъра ще получават информация дали туроператорът е коректен и извършва дейност, спазвайки закона.
Задължително условие е регистрираният туроператор ежегодно да сключва договор за застраховка "Отговорност на туроператора" с дружество по смисъла на Кодекса за застраховането и  да я представи на министъра на туризма. След това тя се вписва и в Националния туристически регистър.
Според действащите разпоредби на Закона за туризма не съществува възможност регистриран туроператор временно да спира дейността си и/или да няма валидна застраховка. 
Общо регистрираните туроператори и туристически агенти в Националния туристически регистър към момента са 3304.