Севдалина Турманова изнесе открит урок в VIII б клас

Севдалина Турманова изнесе открит урок в VIII б клас

Заместник-областният управител на област Бургас Севдалина Турманова изнесе открит урок на тема" Водата - извор на живот" пред учениците от VIII "б" клас на Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника. Тя бе специален лектор в часа на класа при учениците от специалност "Мехатроника".  "Да пазим и ценим водата! И нека знаем, че тя без нас може, ние без нея - не!", призова учениците Севдалина Турманова. Тя е професор в университет "Проф. д-р Асен Златаров" и регонален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта.

Специален гост в часа на класа бе и Таня Колева - старши експерт по природни науки и екология при Регионално управление на образованието в Бургас. В часа на класа присъства и директорът на ПГМЕЕ Роза Желева. В края на лекцията на Севдалина Турманова, Рожа Желева изказа благодарностите си за нейното гостуване и увлекателния начин, по който е представила важната тема за водата.

Специалността "Мехатроника" е иновативна. Учениците от осми клас са първите в гимназията, които я изучават. И тази година в ПГМЕЕ ще приемат ученици в тази специалност. Завършилите "Мехатроника" ще могат да се реализикат като - специалисти във фирми свързана със интелигентни мехатронни системи във всички области на съвременното производство, да работят в машиностроителните фирми, свързани с автоматизацията и управлението на технологичните процеси; специалисти по техническа диагностика на машини, уреди и апарати; да работят като програмисти на ММ с ЦПУ.

Галерия