Заявленията се подават до 30-ти май. Снимка Община Варна

Заявленията се подават до 30-ти май. Снимка Община Варна

От 10-ти май до 30-ти май родителите могат да подават електронно заявление за прием на деца в яслена и в първа възрастова група в детска градина, както и в подготвителна група в училищата, съобщиха от дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна.

В първия ден за кандидатстване са подадени над 782 заявления за прием в първа група за обявените общо 2136 свободни места в 51 детски градини.  415 заявления са подадени за яслените групи.  88 родители са пожелали детето им да продължи с обучението си в задължителното предучилищно образование в училище. Такава възможност за учебната 2021/2022 г. има за 5-годишни деца в 10 училища и за 6-годишни деца в 16 общински училища (общо 503 места).

Приемът за първи клас в общинските училища ще започне на 1 юни, като отново ще се осъществява чрез електронната система. За предстоящата учебна година са планирани за прием 3430 места в 37-те общински училища във Варна.