В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 13.0%. Снимка Архив Черноморие-бг

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 13.0%. Снимка Архив Черноморие-бг

Започва строителството на 139 жилищни сгради в Бургас и региона. Това е броят на строителните разрешителни, издадени през четвъртото тримесечие на 2018 година от общинските администрации на територията на област Бургас. В тези сгради ще има 1 113 жилища в тях и 116 636 кв. м разгъната застроена площ (РЗП). Издадени са и разрешителни за строеж и на 64 други сгради със 78 159 кв. м РЗП, съобщиха от Териториално статистическо бюро - "Югоизток".

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.9%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 26.6%, а общата им застроена площ - с 19.9%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради са повече с 48.8%, а тяхната РЗП - с три пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 13.0%, жилищата в тях - със 109.6%, а общата им застроена площ - със 70.9%. Регистриран е ръст на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 12.3%, а на тяхната РЗП - със 119.4%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 99 жилищни сгради с 649 жилища в тях и със 77 831 кв. м РЗП и на 74 други сгради със 106 886 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са повече с 28.6%, а тяхната РЗП - с 10.1%, докато броят на жилищата в тях намалява с 49.8%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 155.2%, а общата им застроена площ - близо четири пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2017 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 13.8%, жилищата в тях - с 19.3%, а общата им застроена площ - с 26.3%. Започнатите други видове сгради бележат ръст със 105.6%, а съответната им РЗП - около два пъти.