Obzor115

Obzor115

Земите на Обзор крият неоткрити тайни

се разкрие пред вас. С нея е свързано и името на курорта. Тук някъде преминава условната граница между северното и южното Черноморско крайбрежие. Северното и Южното Черноморие. Някога той се е казвал Темплум Йовис. В превод това означава храм на Юпитер. Ето защо много изследователи смятат, че именно тук се е издигало светилище, построено в чест на върховния за римляните бог.

Obzor126

Ако посетите местната музейна сбирка, Илия Дочков, който е неин уредник, ще ви увери, че информацията за съществуването на такъв храм не идва само от легендите. Краеведът е уверен, че храмът и до днес стои затрупан под земята. Светилището, според неговите сведения, се намира в центъра на града, на около метър дълбочина. Дочков дори ще ви покаже снимки, направени през 1972 година, на които ясно се вижда част от голям каменен градеж. Останките се показали от земните недра при изкопни работи. После обаче пак били заровени. В музея Дочков е изложил множество мраморни колони и капители, които някога, разказва той, са били част от огромната сграда. В музея има изложени множество експонати - керамика, глинени лампи, каменни плочи, с изсечени върху тях символи, монети, праисторическа каменна брадва, ритуален съд от гранит, идеалната Obzor124Obzor123Obzor127шлифовка на който и до днес изумява изследователите и още много предмети, открити в града и околностите му. В градския парк е подредена експозиция на открито - на едно място са събрани части от колони, изящно изработени капители и мраморни плочи. Една от най - ценните находки, намерена в Обзор, е варовикова глава на човек, датирана в периода от IV-VI- ти век. Днес тя се съхранява в Националния археологически музей.

Много от археолозите твърдят, че храм на Юпитер в Обзор не е възможно да бъде открит. Останките от сграда, открити някога в центъра на курортния град, според повечето специалисти са част от ранно християнска базилика. В подкрепа на тази теза изследвателите сочат, че градът е бил в разцвета си по време на късната античност. А тогава, обясняват учените, вече не са се строяли храмове на Юпитер.

От периода на късната античност са термите, намерени при ремонт на канализацията в града. Те са с масивни, добре запазени зидове.

Интересен обект са и останките от крепостната стена, която някога е ограждала Обзор. Описали са я още братята Шкорпил през 1892 година.

В планината над града има и останки от древен резервоар за питейна вода. Той бил майсторски изграден и улавял водата на четири извора. Сложна система от тръби я отвеждала в населеното място. Преди няколко години старото съоръжение, което действало векове наред, било разрушено с багер от иманяри, търсещи под зидовете скрито съкровище.

Над Обзор се намират руините на крепостта Козяк. До нея се стига след няколко часов преход пеша през гората. Тя е описана от братята Шкорпил като руини, очертаващи шестоъгълник с размери около петдесет на седемдесет крачки и четириъгълник с размери около петдесет на двеста крачки. В североизточния ъгъл на останките от крепостта, по времето, когато те са направили своите наблюдения, все още била запазена една от кулите на градежа.Братята Шкорпил са посетили мястото преди повече от сто години. С техните изследвани за него се изчерпва подробната информация за мястото, с която официалната наука разполага и до днес.

В старите писмени източници крепостта се споменава многократно. Тя е имала пристанище, което било добре известно на венецианските и генуезките мореплаватели. Тук от корабите се разтоварвали основно платове и дрехи, а се изнасяли дървен материал, вино, пшеница и ечемик.    Архивите пазят историята на страшни битки, свързани с Козяк. Крепостта пострадала най - много от рицарите на граф Амедей VI Савойски по време на морския му поход срещу Българското Черноморие през есента на 1366 година. Тогава войните превзел последователно Агатопол, Аполония, Скафида, Анхиало, Месембрия и се спрели с корабите си пред Варна. Част от рицарите, стрелци и оръженосци, поели на юг пешком и достигнали до Козяк. Нападнали крепостта, но загубили битката. Българите ги избили и нарязали телата им на късове, които провесили по стените. Това вбесило графа и той им отмъстил като превзел Козяк и избил всички нейни обитатели.

Крепостта Козяк до сега не е проучвана от археолозите обстойно. Изучаването на руините й ще донесе тепърва на науката нови факти и ценна информация.