Таг Съобщение

Срещата е бил амежду определени съветници и представители на общинската администрация. Снимка Архив Черноморие-бг

ПП - ДБ възмутени, не били поканени на среща за бюджета на Бургас

Групата съветници на коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" в Общинския съвет на Бургас изрази възмущението си от проведе...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д № 1569/23.05.2023 г.               На основание чл...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д № 2587/14.09.2021 г.               На ос...

Съобщение на Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Уважаеми дами и господа, Община Бургас Ви уведомява, че графикът за изплащане на възнаграждения на ...

Съобщение на Община Бургас

З А П О В Е Д № 831/30.03.2021 г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.83 от Наредбата за реда за придоби...