Таг кампания за даряване на кръв

Някои от студентите за първи път даряват кръв. Снимки Проф. д-р Асен Златаров

Студенти от държавния ВУЗ дариха кръв

Студенти от бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" участваха активно в акция по кръводаряване по повод Международния ден ...