Таг обучение за учители

Учителите се обучаваха в Барселона и Амстердам в рамките на проекта, който ПГЕЕ изпълнява. Снимки ПГЕЕ Константин Фотинов

Учители от ПГЕЕ се обучаваха по проект в Испания и Нидерландия

Приключи мобилността по проект „Креативност и новаторство в класната стая“, финансиран по програма "ЕРАЗЪМ+", сектор "Учили...