Таг общинска пътна мрежа

Част от средствата са за довеждаща улица до Арена Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургас ще получи 5 млн. лева за ремонт на общинска пътна мрежа

Община Бургас ще получи 4 898 000 лева за ремонт на общинска пътна мрежа, в това число и за доизграждане на улица към многофунционалната спо...