В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 681 лева, при 2 123 лева средна за страната. Снимката е илюстративна

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 681 лева, при 2 123 лева средна за страната. Снимката е илюстративна

106.6 хиляди са наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на декември 2023 г., това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“  и „Преработваща промишленост“ - с по 16.7%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 1 681 лв., при 2 123 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 2 900 лв., а най-ниска - в областите Видин - 1 397 лв., Благоевград - 1 417 лв. и Кюстендил - 1 424 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас нараства спрямо третото тримесечие на 2023 г. със 7.3%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Култура, спорт и развлечения“ - с 21.6% и „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 14.8%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. нараства с 11.6%, в обществения сектор нарастването е с 16.1%, а в частния сектор - с 9.2%.