Всеки хранителен пакет е с тежест от 24 кг.

Всеки хранителен пакет е с тежест от 24 кг.

В складовата база на общинската организация на БЧК-Несебър бяха доставени и разтоварени 12396 кг. хранителни продукти от интервенционните помощи на Европейския съюз. Разпределянето им сред нуждаещите се жители на общината ще започне от 23.01. 2019г. /сряда/. Едновременно с основната акция, активистите на БЧК-Несебър ще запознават гражданите посредством листовки с това, какво представлява Европейският социален фонд и с методите за предпазване от телефонни измами.

Хранителните продукти ще отидат при 515 жители на Община Несебър по предварително подготвен списък. Пакетите съдържат 16 вида храни, като продуктите се определят по препоръка на Министерството на здравеопазването.
Правоимащите жители от съставните селища на общината ще могат да получат хранителни пакети от кметствата по населените места. Жителите на Равда, Несебър и Сл. Бряг ще вземат своите продукти от хранилището на БЧК, намиращо се на гърба на кметство Равда с вход откъм ул. „Пирин“.

Всеки хранителен пакет е с тежест от 24 кг. Нека жителите на общината с право да получат помощ, да вземат предвид обема на пакетите и при нужда да се подсигурят с моторно или ръчно превозно средство.