Прогнозната стойност на обществената поръчка е 88 млн. лева без ДДС. Снимката е илюстративна

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 88 млн. лева без ДДС. Снимката е илюстративна

12 са отворените оферти в обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните дейности при основния ремонт на 58,6 км от второкласния път II-99 Царево - Малко Търново (от км 58+000 км 117+000 по задание (от км 53+523,40 до км 112+173,28 по проект). Пътят е основна връзка между Царево и Малко Търново. По пътната артерия преминава основният трафик от Южното Черноморие към Република Турция.

Отворените оферти са на: "Автомагистрали" ЕАД; "Иса 2000" ЕООД; Обединение "Царево Малко Търново", в което участват: "Геострой" АД и "Пътстрой - 92" АД; "ОРС - Инфраструктура" ООД; Обединение "Братово" с участници: "Трейс груп холд" АД и "Витизпроспект" АД; "Царево 2023" ДЗЗД, в което са: "ПСТ Груп" ЕАД и „Булстрой – монтажи" ЕООД; "Автомагистрали - Черно море" АД; ДЗЗД "Виа Василико", в което са:"Парсек груп" ЕООД, "Одесосстрой" ООД, "Еко-хидро-90" ООД, "Интерхолд" ЕООД и "Екодин" ЕООД; "АБ" АД; консорциум "Калотина 2020" ДЗЗД с участници: "Щрабаг" ЕАД и "Пътстрой ВДХ" ЕАД; Обединение "Пътища Бургас 2023", в което са: "Нивел строй" ЕООД, "ЕИВ" ЕООД, "Инмат София" ЕООД и "Актив билдинг ИНК" ЕООД; "Европейски пътища" АД.

Участъкът, предвиден за ремонт, започва от кръстовището с път III-9901 Царево - Резово в Царево, преминава през селата Изгрев и Кондолово и завършва при Малко Търново. Настилката на отделни места е силно амортизирана с мрежовидни пукнатини, деформации и слягания. Освен ремонт на настилката и подобряване на отводняването е предвидено обновяване и на четирите мостови съоръжения в пътната отсечка.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 600 календарни дни и започва от датата на подписване на протокола за откриването на строителната площадка.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 88 млн. лева без ДДС и ще се финансира от държавния бюджет по програма "Основен ремонт" на АПИ.