Първата пратка от фиданките вече е н Бургас. Снимки Община Бургас

Първата пратка от фиданките вече е н Бургас. Снимки Община Бургас

150 дървета, отгледани в разсадник в Холандия, ще бъдат засадени в Бургас. Първата пратка школувани дървета вече пристигна. Те са от видовете "Acer plat. Emerald Queen" и "Acer plat. Globosum". Това са явори, подходящи за градска среда, които образуват хубава корона, но не са твърде високи – стигат до около 15 метра. Направена е и поръчка за бройки "Platanus hispanica Malburg". Това е разновидност на чинара, но дърветата са селектирани за градска среда и отново не стават твърде големи.

Това са вече развити средноразмерни и едроразмерни дървета на възраст между 12 и 15 години. Още тази седмица започва засаждането им по улиците "Св. св. Кирил и Методий", "Демокрация", "Асен Златаров" и други.

Община Бургас вече трета година продължава и своята инициатива да дава безплатно фиданки на хора, които искат да ги засадят в междублокови пространства из комплексите и кварталите на града.

Галерия