Идеята за олимпиадата се роди на среща между кмета Димитър Николов и екипа на Факултета по математика и информатика. Снимка Община Бургас

Идеята за олимпиадата се роди на среща между кмета Димитър Николов и екипа на Факултета по математика и информатика. Снимка Община Бургас

150 математици идват в Бургас на национална студентска олимпиада. Тя ще се проведе на 18-ти и 19-ти май в Конгресния център.

Идеята Бургас да бъде домакин на НСОМ 2024 се зароди в рамките на работна среща между кмета Димитър Николов и екипа на Факултета по математика и информатика в Софийския университет по време на посещението на негови ръководители през април миналата година. Тогава бяха очертани перспективите за засилване присъствието на на Факултета в бургаския филиал на Университета и разкриването на магистърски програми, в които да се подготвят учители за специализирано обучение по математика и информатика в средните училища.

Освен олимпиадата по математика, тук ще се проведе и Международна олимпиада по изкуствен интелект, отново с водещо участие на ФМИ при Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Националната студентска олимпиада по математика (НСОМ) е състезание по математика между студенти от бакалавърски или магистърски програми и от 1974 г. се организира ежегодно. Целта е да се повишава интересът на студентите към математиката и да се създават условия за обмен на опит сред преподавателските екипи. Организацията на олимпиадата се осъществява от Национална комисия и висше училище – домакин, през 2024 това е Софийският университет "Св. Климент Охридски".