Борсата ще се проведе на 18-ти и 19-ти март. Снимка Община Варна

Борсата ще се проведе на 18-ти и 19-ти март. Снимка Община Варна

17 висши училища в страната са заявили участие в традиционната "Кандидатстудентска борса - 2020". Тя ще се проведе от 11:00 до 17:00 часа на 18-ти март и от 09:00 до 13:00 часа на 19-ти март в Юнашкия салон във Варна. Организатор е сдружение "Кандидатстудентска борса" в партньорство с дирекция "Образование и младежки дейности" към Община Варна и Центъра за кариерно ориентиране в града. Бъдещите кандидат-студенти и техните родители ще имат възможността да получат актуална информация за условията за кандидатстване, прием, обучение и възможностите за професионална реализация след завършване на висше образование.

Учебните заведения, които са заявили участие са: Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"; Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"; Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"; Висше училище по мениджмънт; Висше училище по сигурност и икономика; Нов български университет; Русенски университет "Ангел Кънчев"; Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов; Технически университет - Варна; Технически университет - София; Тракийски университет - Стара Загора; Университет по хранителни технологии - Пловдив; Химикотехнологичен и металургичен университет; Център за кандидатстудентска подготовка и информация;
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"; Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.