Проучването ще се проведе през април чрез анкетьори на НСИ. Снимката е илюстративна

Проучването ще се проведе през април чрез анкетьори на НСИ. Снимката е илюстративна

180 домакинства от Бургас и областта ще участват в традиционното изследване, което ще се проведе през април от Националния статистически институт. Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства е национално проучване и ще се реализира чрез Териториалните статистически бюра (ТСБ) в страната. В него ще вземат участие 180 домакинства от област Бургас, избрани на случаен принцип, които са разделени в три подизвадки от по 60 домакинства. В периода април - юни 2022 г. домакинствата от всяка подизвадка се включват последователно в Наблюдението на домакинските бюджети. Всяко домакинство участва в изследването четири пъти в рамките на дванадесет месеца на ротационен принцип.

По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването.

В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Карнобат, Поморие, Свети Влас, Средец, Сунгурларe и Черноморец, както и в селата: Атия, Гълъбец, Ливада, Просеник, Раклиново и Ясеново.

Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, са задължени, съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от ТСБ - Югоизток, отдел "Статистически изследвания - Бургас" и при първото си посещение в домакинствата представят писмо от председателя на НСИ.

Наблюдението на домакинските бюджети е основен източник за получаване на обобщена информация за доходите, разходите и потреблението на населението в страната, която е необходима за разработване на различни политики и мерки в социалната сфера. Подобни изследвания се провеждат във всички страни от Европейския съюз и в редица страни по света и представляват неделима част от дейността на статистическите институции.