Коефициентът на заетост в областта е 56.5%. Снимка Архив Черноморие-бг

Коефициентът на заетост в областта е 56.5%. Снимка Архив Черноморие-бг

195 100 жители на област Бургас на възраст от 15 и повече навършени години са заети през второто тримесечие на 2019 година, сочи справка на Националния стастистически институт. Оттях 102 700 са мъже и 92 400 са жени. Коефициентът на заетост в областта е 56.5% (при 54.7% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.1 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 62.4%, а при жените - 51.2%.

През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 190 500, от които 99 800 са мъже и 90 600 са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 71.9% (75.6% за мъжете и 68.3% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.3 процентни пункта.