Най-желани за миграция от жителите на Бургас и региона са Германия, Великобритания, Италия. Снимка Черноморие-бг

Най-желани за миграция от жителите на Бургас и региона са Германия, Великобритания, Италия. Снимка Черноморие-бг

2 765 души са променили своя настоящ адрес от област Бургас в чужбина през 2019 година, сочи справка на Националния статистически институт. Най - желани дестинации за емиграция от жителите на област Бургас са Германия - 503 (18.2%), Великобритания - 442 (16.0%) и Италия - 353 (12.8%).

Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в България, или потокът на имигрантите включва български граждани, завърнали се в страната, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване в страната. През 2019 г. 37 929 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Сред дошлите да живеят в страната 3 207 лица са предпочели да се заселят в област Бургас. Най-висок е делът на имигрантите от Руската федерация (51.5%), Турция (10.7%) и Украйна (8.4%).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва механичният прираст (нетното салдо от вътрешната и външна миграция), който е положителен - 851 души. Той се формира като разлика между броя на заселилите се (11 291) и изселилите се (10 440) от областта.

Намалението на населението в резултат на отрицателния механичен прираст, измерено чрез коефициента на нетна миграция (отношението на нетната миграция към средногодишното население), е 2.1‰, като в градовете той е 2.3‰, а в селата - 1.4‰.

4 652 души са сменили мястото си за живеене в рамките на Бургас и областта