Двуседмичната мобилност ще се проведе в град Шкойдиц, Германия и е на тема Фото и графичен дизайн

Двуседмичната мобилност ще се проведе в град Шкойдиц, Германия и е на тема Фото и графичен дизайн

За всички училища наближава края на учебната година. Очакването на учениците е за лято, почивка от уроците и за забавления. Но за двайсет младежи и девойки от ПГЕЕ "Константин Фотинов" - Бургас, очакването е различно. След броени дни те и двама придружаващи учители от училището, ще заминат на практически двуседмичен курс в Германия, по програма "Еразъм+".

Проектът "Чрез немския опит към професионално бъдеще", № 2023-1-BG01-KA122-VET-000127524, по програма "Еразъм+", ключова дейност 1, сектор Професионално образование и обучение, е поредният спечелен от гимназията проект, написан с много грижа към качественото развитие и надграждане на уменията на нашите ученици.

Процедурата по подбор на участниците беше стриктна и не лека. Всички кандидати подаваха заявления за участие, писаха задълбочени мотивационни писма, доказваха активността си в училищния живот и високия си успех през предходната учебна година, и на края се явиха на изпит по английски език. Първите двайсет класирани кандидати с най-висок общ брой точки по всички показатели бяха поканени да се включат в мобилността по проекта.

Но с това работата им не приключи, даже напротив, тепърва започна. В следващите месеци участниците и техните ръководители се събираха на работни срещи постоянно и си разпределяха задачите. Разделени на екипи, учениците изработиха лого на проекта, след това всеки участник имаше за задача да изготви презентация по поставена тема. На следващите екипни срещи всеки от тях запозна останалите с историята на Германия, с традициите на страната, кулинарни и културни. Представиха богатия фестивален живот, развитието на стопанството и автомобилостроенето, на туризма, на празниците, които се честват там.

За няколко часа се потопиха в една нова среда, която сега предстои да изпитат и изживеят очи в очи.

Двуседмичната мобилност ще се проведе в град Шкойдиц, Германия и е на тема "Фото и графичен дизайн". Една много актуална, постоянно развиваща се и винаги имаща нужда от надграждане област с изключително широко обхватно приложение.

Има ли нужда да се споменава изобщо, колко голямо е вече нетърпението на всички участници. Предстои провеждане на мобилността, а след това ще поканим на заключително събитие и официално сертифициране всички ученици в Регионална библиотека "Пейо Яворов". Добре дошли ще бъдат и техните приятели, родители и всеки един, който ще желае да се запознае отблизо с преживяванията на нашите младежи и девойки, с новопридобитите им умения и компетентности и с това, което те ще пожелаят да споделят!