Графюрите ще бъдат подредени в Морско казино

Графюрите ще бъдат подредени в Морско казино

Представителна част от колекцията със старинни гравюри от фонда на Градска художествена галерия – Пловдив ще гостува в Бургас. Експозицията ще бъде официално открита на 1 юни от 18.00 часа в културен център „Морско казино”, зала „Ал. Г. Коджакафалията”. Специални гости на събитието са Пламен Панов - зам.-кмет по култура, археология и туризъм в Община Пловдив, Моника Роменска - старши уредник и график в Градска художествена галерия в Пловдив, Йоана Атанасова - уредник на фондовете "Графика и фотография", "Приложно изкуство" и "Скулптура" в Градска художествена галерия - Пловдив, и главен асистент д-р Стефан Шивачев - директор на Регионален исторически музей – Пловдив.

Цялата колекция съдържа 100 оригинални френски, немски и италиански творби, създавани в ателиетата на "Лувъра" („ChalcografiedeLouvre“) в един почти 200-годишен период – от XVIII до началото на XX век.

По - голямата част от ценните произведения, до които бургазлии и гости ще имат удоволствието да се докоснат, са гравюри върху мед. Друга част от произведенията е печатана при братята Кюнцли от Дардоаз – Париж, Кадарт и Шевалие – Холандия и Франция, Сгрилли – Италия. Сюжетите са разнообразни: с митологичен или библейски характер, дворцови и парадни сцени, но също – битови и пасторални, портрети, пейзажи.

Изложбата се съпътства и от каталог „100 гравюри – съхранената художествена памет на един френски колеж в България“ с азбучен показалец на всички творби, художници и гравьори.

Произведенията са наследство от музея на някогашния Френски колеж „Свети Августин“, съществувал в Пловдив до 1948 година. Подготвянето на колекцията за експониране и създаването на каталога бяха реализирани с помощта на Министерството на културата и в партньорство с Общински институт „Старинен Пловдив“.

Гостуването на старинни гравюри се осъществява по линия на подписаното Споразумение за сътрудничество между Община Пловдив и Община Бургас. Припомняме, че в контекста на добрите взаимоотношения между двете общини, както и поради желанието им за задълбочаване на връзките и партньорствата в областта на културата и туризма, двете страни се обединиха около решението за подписване на споразумение през юли 2021 година. Основните негови цели са задълбочаване на партньорствата в областта на културата и туризма и разширяване на възможностите за представяне на културни събития от културните календари на двете общини, както и такива при участие в програми, финансирани от Европейския съюз, включително и по проекти от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Взаимното партньорство ще спомогне за създаването на качествено културно съдържание и атрактивен туристически продукт – спектакли, концерти, изложби и други, които ще се включват в културните афиши на общините.

Галерия