Събарят незаконен бар в Лозенец

Служители на администрацията се опитаха да връчат лично заповедта за премахването на обекта на собственика – “А.С.К Ентъртеймънт” ООД. Поради неявяване на представител на фирмата, заповедта е била залепена на фасадата на заведението. За поставянето на търговския обект няма издадено разрешение от главния архитект на общината, липсва и одобрена и съгласувана схема по чл. 56, ал.2 от ЗУТ, за което подлежи на събаряне.

 

“Малък плаж-Лозенец” е отдаден на концесия на “Тема 2” ООД. Обектът не е предвиден в схемата, предоставена от концесионера и съгласувана с министъра на регионалното развитие и благоустройството. Строежът на обекта е извършен от “АСК Ентъртеймънт” ООД. Съгласно разпореждането на кмета Петко Арнаудов незаконния обект следва да бъде доброволно премахнат в тридневен срок от връчването на заповедта. В противен случай това ще стане по принудителен ред за сметка на изпълнителя, като при необходимост ще се търси и съдействието на полицията.