За практическите изпити учениците ще бъдат разделени на групи. Снимка Архив Черноморие-бг

За практическите изпити учениците ще бъдат разделени на групи. Снимка Архив Черноморие-бг

218 ученици, които завършват средното си образование в бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", ще се явят на държавни практически изпити. Това ще стане, след като учениците покажат, какво са научили по време на обучението си на теоретичните изпити. За да бъдат спазени всички противоепидемични мерки по време на практическите изпити, класовете ще бъдат разделени на групи.

"Изпитите за придобиване на професионална квалификация ще се проведат в учебните кабинети. Има създадена организация за начина на провеждането им", каза пред "Черноморие" директорът на гимназията Силвия Пехливанова. В ПГТ се обучават в няколко направления - "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" по професиите - администратор в хотелиерството, ресторантьор, готвач, направление "Пътувания, туризъм и свободно време" по професията организатор на туристическа агентска дейност, направление "Хранителни технологии" по професиите - техник-технолог в ХВП и хлебар - сладкар.

Задължителните държавни зрелостни изпити за всички дванайсетокласници бяха на 1-ви и 3-ти юни в цялата страна.