30 души ще учат в курс по морска медицина Почетни гости бяха контаадмирал Пламен Манушев на ВМС, доцент Пейчо Калоянчев от ВВМУ, представители на гражданското мореплаване, представители на ВМА И МБАЛ, преседатели на Морската камара, доценти и доктори, които ще водят лекциите, преседателят на общинския съвет на Червеният кръст - Милена Серакова. Това е единственият университет в България, който предлага курс "Морска медицина". Има много желаящи, но квотата е от 30 души.

Такъв курс се предлага и в медицинските университети в Костанца - Румъния и Одеса - Украйна. За удоволствие или по работа много хора се оказват във водите на Черно море, затова са необходими медици. "Нужни са добри лекари, но дано те по-рядко да използват уменията си", каза доцент Христо Бозов. Подобни школи се правят и в Италия, Сащ, Китай, Великобритания, Франция. Професор Клисарова потвърди, че ще си бори да се утвърди морската медицина не само като специалност, но и като наука. Доцент Пейчо Калоянчев от ВВМУ заяви, че морският сектор се нуждае от това. Медиците трябва да се запознаят и с техлогиите в мореплаването, за да знаят какви ще са условията им на работа. Доцент от Индонезия по морския бизнес също оценява много този курс и има желание да се започне обмен между студенти. Предметите, които се изучават в курса са: водолазна медицина, морска токсикология, морска психология, морелечение. Идеята за такъв курс е от 2007 година от представители на ВВМУ, ВМС, ВМА, МБАЛ и се е родила на конференция на Българското сдружение на авационна, морска и космична медицина.

 

Теодора Петрова