По време на борсата всеки може да осъществи контакт с бъдещ работодател. Снимката е илюстративна

По време на борсата всеки може да осъществи контакт с бъдещ работодател. Снимката е илюстративна

Дирекция "Бюро по труда" - Бургас организира Обща трудова борса, която ще се проведе на 29-ти май, сряда, от 10:00 до 12:00 часа, в Бургаски свободен университет. в нея ще участват работодатели от над 30 фирми, развиващи дейност в различни сфери на икономиката.

Всеки, който желае, може да се запознае с дейността на фирмите. Ще има възможност да осъществи директен контакт с работодателите и да получи предложения за работа. Информационните срещи ще бъдат водени от академичния състав на БСУ.

Борсата е част от съвместен проект "Академия за личен успех" за насърчаване на предприемачеството и стартиране на бизнес в областите Бургас и Враца, който започна в началото на 2024 година и се очаква да приключи в края на 2027 година.