Пътят е с дължиха от 21 км. и е изграден през 1932 година. Снимки АПИ

Пътят е с дължиха от 21 км. и е изграден през 1932 година. Снимки АПИ

Основният ремонт на 21,4 км от път III-992, свързващ селата Росен - Ясна поляна започна днес, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура". Инвестицията е за над 30 млн. лева и средствата са от републиканския бюджет.

Пътят Росен - Ясна поляна е дублиращо трасе на път ІІ-99 в участъка от Бургас до Приморско, като е с 5,5 км по-кратък. С ремонта на отсечката ще се намали интензивността на движение по пътя Бургас - Приморско - Царево и ще се повиши безопасността на пътуване. Отсечката е построена през 1932 г. През 1974 г. е реконструиран 2-километров участък. През 1978 г. са положени асфалтови пластове и от тогава повече от 45 години пътят не е основно ремонтиран.

Участъкът, който ще се ремонтира, започва след пътния възел с второкласния път II-99 Бургас - Царево, преминава през селата Росен и Веселие и завършва след село Ясна поляна. При изпълнението на проекта ще се изградят два нови моста, които ще са на мястото на съществуващите. Единият е над р. Росенска, а другият при 9-ти км между Росен и Веселие. И двете съоръжения са с компрометирани устои и фундаменти и това налага изграждането на нови. Ще се ремонтират и 5 кръстовища. От тях две са с пътища за мина Росен, едно е при общинския път за село Атия, а още две са с общинските пътища за село Равна гора и село Равадиново.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 450 календарни дни. Първоначално строителните работи ще се изпълняват без спиране на трафика, като превозните средства ще преминават в платното, в което не се работи. На следващ етап при извършване на реконструкция в определени отсечки движението ще се пренасочва по обходни маршрути за осигуряване безопасността на шофьорите. В участъците в населените места при необходимост пътуващите ще се отбиват по съседни улици след съгласуване с местната администрация.

Изпълнител на строително-монтажните работи е ДЗЗД "Странджа 2022", с участници: "ПСТ Груп" ЕАД и "ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА" ООД, избран след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки. Стойността на договора е 30 023 818,55 лева с ДДС. Строителният надзорът е възложен на ДЗЗД "Трансконсулт Група-БГ", с участници: "ТРАНСКОНСУЛТ-БГ" ООД и "ТРАНСКОНСУЛТ - ГРУПА" ЕАД. Техният договор е за 664 772,90 лева с ДДС.

На старта на строителните дейности присъстваха инж. Митко Порязов - директор на Областно пътно управление Бургас, областният управител на Бургас Мария Нейкова, кметовете на общините Бургас, Созопол и Приморско, през чиято територия преминава третокласният път – Димитър Николов, Тихомир Игнатиев, Иван Гайков, представители на фирмата изпълнител и на строителния надзор.

Галерия