Предстои да бъде завършена подмяната на канализация и водопроводи в северното платно. Снимки Община Варна

Предстои да бъде завършена подмяната на канализация и водопроводи в северното платно. Снимки Община Варна

Около 95% от ВиК инфраструктурата по новоизграждащото се трасе на булевард "Васил Левски" е готова, остава изграждането на два клона дъждовна канализация. Готови са  90% от телекомуникациите, 80% от дейностите по уличното осветление, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" към Община Варна. Паралелно се работи по изграждането на конструкцията на 4-те пасарелки. Готови са всички пилотни стени, поставя се облицовка. Подготвя се озеленяването и се работи по организацията на движение – знаци, хоризонтална маркировка и обезопасителни системи.

Мостовите съоръжения на булевард "Васил Левски" с булевард "Владислав Варненчик" и булевард "Сливница" са завършени. В процес на изграждане е мостовото съоръжение с булевард "Цар Освободител", на конструкцията с улица "Прилеп" – там са изляти устои и ригели, работи се по армировъчни и кофражни работи за пътна плоча. По отношение на връзката с улица "Кракра" – изляти са устоите, монтирана е гредовата конструкция и се изгражда пътна плоча. 

20 000 тона асфалт е положен до досега по новото трасе на булевард "Васил Левски", което включва участъка от улица "Подвис" до улица "Девня".

Продължават и ремонтните дейности по стария участък на булеварда - в участъка от улица "Подвис" до булевард "Осми Приморски полк", който се ремонтира по проект по ОП "Региони в растеж". До момента изпълнените дейности включват: подмяна на канализация и водопроводи в южното и част от северното платно; ремонт на връхната конструкция на подлезите и автоподлеза при улица "Мир"; ремонт на горното и долно строене на автоподлезите на улица "Подвис" и улица "Царевец", извършени са ремонти на стъпала, площадки и входове на подлезите, изградени са рампи за детски колички, извършен е ремонт на отводнителната система и стените на пешеходните подлези. Асфалтовите работи са до ниво положен биндер по южното платно и по част от северното, готова е и велоалеята в участъка от улица "Подвис" до улица "Дубровник".

Предстои да бъде завършена подмяната на канализация и водопроводи в северното платно, както и ремонт на връхната конструкция на подлеза на ул. "Дубровник" - северно платно. Ще бъдат изпълнени мазилки по таваните на пешеходните подлези, подмяна на осветлението и монтаж на платформи за инвалиди на пешеходните подлези. Предстои изграждане на велоалея в участъка от улица "Дубровник" до улица "Дружба", тротоари край северното и южното платно, озеленяване и  асфалтиране.

Галерия