Състав на Административния съд в Бургас потвърди решението на ЦИК. Снимки Лина Главинова

Състав на Административния съд в Бургас потвърди решението на ЦИК. Снимки Лина Главинова

Състав на Административния съд в Бургас поряза кандидат-кмета на местна коалиция "Ние, Гражданите" (ДРП "Българската пролет", БЗНС, РДП, Земеделски съюз "Ал. Стамболийски") . Теодор Шейков подаде жалба срещу решение на Централната избирателна комисия да го заличи от избирателните списъци за кмет на община. С 11 страници мотиви съдийският състав отхвърли жалбата на Шейков и неговия адвокат Стоян Стойчев и напрактика потвърди решението на ЦИК.

До жалбата се стигна, след като миналата седмица от ОИК заличиха Теодор Шейков, по указания на ЦИК, тъй като не отговаря на не отговаря на изискването за уседналост. Живял най-малко шест месеца преди датата на изборите по смисъла на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК означава кандидатът да има адресна регистрация, както по постоянен, така и по настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответното населено място, където ще участва в изборите.

От щаба на коалицията пуснаха жалба срещу решението на ЦИК. Оттам обаче не уважиха жалбата със следните мотиви: "От извършената проверка и представените доказателства към административната преписка се установява, че Теодор Русланов Шейков има настоящ адрес от 28.07.2000 г. до 26.08.2019 г. в Република Франция, поради което не отговаря на изискването за уседналост независимо, че има постоянен адрес на територията на град Бургас от 30.03.2011 г. Това е така, тъй като не е спазено изискването на закона да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България най-малко през последните 6 месеца преди датата на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. Представеното удостоверение за настоящ адрес е от 26.08.2019 г., поради което не е налице изискването да има настоящ адрес на територията на Република България най-малко шест месеца преди датата на изборите. От проверката се установява, че преди тази дата Теодор Русланов Шейков има настоящ адрес извън Република България.
Представените с жалбата доказателства – удостоверение от домоуправителя на сградата, в която живее Теодор Русланов Шейков и удостоверение от Адвокатски съвет – Бургас, не опровергават факта, че лицето няма настоящ адрес в Република България към 26 април 2019 г.
Поради горните съображения ЦИК счита, че Решение № 142-МИ от 01.10.2019 г. на ОИК – Бургас е правилно, тъй като при приемането му не са нарушени изискванията на разпоредбите на Изборния кодекс".

Теодор Шейков използва възможността да обжалва и второто решение на ЦИК. Така се стигна до днешното заседание на състав на Административния съд в Бургас. На него адвокатът на Шейков - Стоян Стойчев приложи доказателства и поиска да бъде изслушан съсед на Шейков. Съдът допусна изслушването на Георги Димов, който живее в съседния вход в блока на кандидата за кмет. От показанията му стана ясно, че познава семейството на Шейков и че контактува всяка сутрин с него, когато той води детето си на градина. "Той живее в наследствения апартамент на баба си от пет-шест години. Виждаме се всяка сутрин, общуваме и заради общите ни хобита - подводния риболов и кулинарията", каза в залата свидетелят.

Според адвоката на Шейков, в ГРАО няма точни данни, които ощетяват правото на неговия клиент да участва в местните избори. Той поиска от съда да отсъди в полза на Шейков. Според защитата, ЦИК е постановило решение без да прецени дали обстоятелствата са факт на базата на служебно генерирана информация в системата.

Представителят на ОИК - Бургас призна, че проверката на ЦИК е извършена след регистрацията на кандидатите за кметове и общински съветници и създава неудобство на коалицията, но такива казуси имало и в други общини на страната.

Съдът излезе с решение по административното дело два часа и половина слез заседанието. С решението си той потвърждава решението на ЦИК за заличаване на кандидат-кмета на "Ние, Гражданите" от листатата. Решението е окончателно.

Галерия