Мобилната група посети бургаскато Морско училище. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Мобилната група посети бургаскато Морско училище. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Кампанията на бургаския университет "Проф. д-р Асен Златаров" - "Академично междучасие" влезе в бургаската Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Свети Никола", известна още като Морското училище. Учениците получиха информация за специалностите, които се изучават във висшето държавно училище..

Гимназистите проявиха интерес към специалности, които се изучават в Медицинския факултет и във Факултета по обществено здраве и здравни грижи, както и към специалностите - "Предучилищна и начална педагогика", "Индустриален мениджмънт", "Компютърни системи и технологии" и "Софтуерно инженерство".

Мобилната група, коят опосети Морското училище представи и новите девет специалности, по които ще се осъществява прием във ВУЗ-а - "Киберсигурност: технологии във финансовата сфера", "Управление на здравните грижи", "Кинезитерапия", "Специална педагогика", "Специална педагогика. Ресурсен учител", "Дигитални технологии и иновации в обучението в детската градина и началното училище", "Мениджмънт на хотели и ресторанти", "Туризъм и здравословно хранене" и "Туристически бизнес и предприемачество".

Кампания "Академично междучасие" продължава с информационните срещи в ПГЕЕ "Константин Фотинов", ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров", СУ "Св. св. Кирил и Методий", ПГМЕЕ и други.

Галерия