Сигналът за мъртвата риба е подаден на телефон 112 на 19-ти септември. Снимката е илюстративна

Сигналът за мъртвата риба е подаден на телефон 112 на 19-ти септември. Снимката е илюстративна

Сигнал за открита мъртва риба проверяват служители на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) - Варна, Регионалната инспекция по околна среда и води - Бургас и Регионална лаборатория - Бургас. Рибата е открита в язовир "Крива круша 1" в землището на град Черноморец. Резултатите от първичния анализ показват понижение на кислородното съдържание и високи концентрации на амониев азот, които при определени условия оказват токсично въздействие и са вероятната причина за измирането на рибата. Окончателните резултати от анализа на показателите ще бъдат ясни другата седмица.

Язовир "Крива круша 1" е каскадно свързан с  язовир "Крива круша 2" и се захранва от него. Към язовир "Крива круша 2" няма приток вследствие на засушаване и е пресъхнал, незавирен и затова към язовир "Крива круша 1" не постъпва вода. Наличният воден обем в язовир "Крива круша 1" е приблизително 30% от общия обем, което също е вероятна причина за измирането на рибата. Язовирът е общински, отдаден на концесия.

Сигналът е получен на 19-ти септември чрез телефон 112, когато са взети пробите. Установени са мъртви екземпляри риба - шаран, толстолоб, щука и таранка на брега и в акваторията, с размери приблизително от 10 см до един метър. Язовирът граничи със земеделски ниви и полски път. В района няма промишлени обекти. Няма зауствания или изтичане на отпадъчни води. Няма и брегови източници на замърсяване. По информация на ОДБХ - Бургас, мъртвата риба вече е почистена.