Анонимната анкета е създадена четири дни след като е взето решението за кандидастване по програма Красива България, което включва и сградата на бившата градина в Твърдица

Анонимната анкета е създадена четири дни след като е взето решението за кандидастване по програма Красива България, което включва и сградата на бившата градина в Твърдица

Анонимна анкета за създаване на център за хора с деменция в Твърдица разбуни духовете. Анкетата (цялата анкета е публикувана като снимки в края на материала) е качена в групата "Гласът на Твърдица" във фейсбук преди 24 часа. Създателят на анкетата е анонимен участник, а въпросът, който задава към част от живеещите в населеното място, които членуват в групата е: "Уважаеми жители на с. Твърдица, съгласни ли сте сградата на детската градина в центъра на селото да бъде превърната в център "Грижовник" - център за хора с деменция?" 2% отговорят с "да", 98% с "не". Освен анонимната анкета, реално допитване до жителите на населеното място не е правено.

От коментарите в анкетата става ясно, че хората са изненадани от въпроса, който им е зададен, защото реално от него научават, че такъв център ще има. Те задават и резонни въпроси:

1. Къде ще играят в бъдеще децата в селото, защото се предполага че двора е част от проекта?

2. Къде ще отиват фекалните води от този дом след ката селото няма канализация?

3. Защо местната власт (Общинския съвет) не е запознала жителите-избирателите си (нали те победиха тук и в Общинския съвет е техен) в Твърдица с намеренията си?

"Да, такива домове са нужни, но не там, на единственото място, където децата ни играят, където майка може да поседне с детето си! Безобразие е никой да не се допита до нас,избирателите от село Твърдица!!! Аз съм против!", пише друг жител на населеното място.

Решението за превръщането на сградата на бившата детска градина в Твърдица в нова социална градина за възрастни хора "Грижовник" бе гласувано на извънредно заседание на Общинския съвет в Бургас, което се проведе на 22-ри февруари. Докладната записка е на кмета на община Бургас Димитър Николов. В нея той предлага следното:

"...предлагам да бъде свикано и насрочено извънредно заседание за  вземане на решение, с което се даде съгласие Община Бургас да кандидатства с проектно предложение по проект:"Красива България", мярка М02 "Подобряване на социалната инфраструктура", за нуждите на Домашен социален патронаж- социална услуга, предоставяна на общинско ниво. Срокът за подаване на проектното предложение е до 15.03.2024 година".

В докладната той запознава общинските съветници с новата социална услуга на общинския Социален патронаж - градина за възрастни хора "Грижовник", създадена в отговор на отчетен значим социален интерес и потребност от целодневен престой на пълнолетни хора (възраст над 50 години), диагностицирани с деменция от различен произход. Целта е те да получават професионална грижа в приятна и дружелюбна атмосфрера, с осигурени различни занимания и възможности за разширяване на социалните контакти под наблюдение на специалисти. Дневните грижи и дейности от психолози, рехабилитатори и социални работници ще бъдат насочени към забавяне на развитието на деменцията, включително забавяне на влошавашето на когнитивните, паметовите, двигателните способности и на емоционалното състояние.

Социалната услуга вече се предлага в сграда на улица "Иван Богоров" №30 в Бургас. Капацитетът й обаче не е достатъчен, за да покрие нуждите на всички, които имат нужда от нея. Затова от Общинана са потърсили възможности за разширяването й.

"Помещенията, в които стартира предлагането не позволяват разгръщане пълните възможности на услугата. По тази причина бяха потърсени сгради – общинска собственост, които да позволят не само грижа за по-голям брой потребители, но и възможност за разгръщане на целия спектър от активности, вкл. и възможност за занимания и упражнения на открито.

Като подходяща беше идентифицирана сградата на бивша детска градина в село Твърдица. Сградата е със стабилна конструкция, но е необходим основен ремонт на покривната конструкция, която е компрометирана на няколко места. В помещенията постоянно прониква влага, което налага извършване и на основен ремонт.

Индикативната стойност на средствата, необходими за осъществяване на всички дейности, както и за осигуряване на подходящо обзавеждане е в размер на приблизително 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева.

В Бюджета на Община Бургас е предвиден ресурс от 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лева за ремонт на покривната конструкция на сградата в село Твърдица, като в настоящата ситуация е целесъобразно въпросното финансиране да бъде използвано за целите на проектното предложение към проект:"Красива България", предвид възможността да се осигурят допълнителни средства, чрез които да се обезпечат всички разходи на Домашен социален патронаж.

Едно от условията за допустимост на проектното предложение е изрично решение на Общински съвет", пише още в докладната записка на кмета Димитър Николов. Тя бе подкрепена с мнозинство на извънредната сесия.

А анкетата с допитването за създаване на центъра "Грижовник" е създадена в "Гласът на Твърдица" четири дни по-късно.

Галерия