Това е сградата, в която се помещаваше вестник Бургас днес и която ще бъде надстроена и преустроена. Снимки Авторът и архив Черноморие-бг

Това е сградата, в която се помещаваше вестник Бургас днес и която ще бъде надстроена и преустроена. Снимки Авторът и архив Черноморие-бг

Световният шампион по вдигане на тежести и бивш общински съветник от „АБВ“ в местния парламент на Бургас (мандат 2015 – 2019 г.), както и кандидат за народен представител от коалиция "БСП за България", ще строи върху сградата, в която се помещаваше бившия общински вестник „Бургас днес“. Двуетажната тухлена сграда се намира на ъгъла на улиците „Александър Велики“ и „Патриарх Евтимий“ от една страна и стига до „Сливница“ от другата. Разположена е в центъра на Бургас, непосредствено под сградата на Пожарната.

До 2002 година на втория етаж от сградата се помещаваше редакцията на общинския всекидневник „Бургас днес“. От лятото на същата година офисите бяха освободени, а екипът започна да издава нов всекидневник под името „Компас“ и се премести в помещенията на първия етаж на същата сграда. Екипът, който бе сформиран да продължи да издава „Бургас днес“ не успя да отпечата нито един брой. Така на практика от средата на 2002 година вторият етаж на сградата остана необитаем.

По времето, когато вестник "Бургас днес" излизаше от печат, сградата – от ъгъла на „Александър Велики“ и „Патриарх Евтимий“ до средата беше собственост на Община Бургас. Другата половина, която стига до „Сливница“ беше закупена от Антон Коджабашев. Там в продължение на години (края на 90-те години и до към 2015 година) се помещаваше магазин за фаянс и оборудване за бани. През последните седем години наемател станаха собственици на един от големите фитнес центрове в града.

Постройката, в която беше редакцията на „Бургас днес“ от години е изоставена и се руши. Общината постепенно е намалила собствеността си там и в момента тя е смесена. Това става ясно от информационната табела, която инвеститорът е поставил на оградата, с която е опасана постройката, която ще бъде надстроена. Сред съсобствениците на парцела, в който влиза и бивш паркинг, е и Община Бургас. Тя обаче притежава само два обекта на първия етаж, които са частна общинска собственост. Едното помещение, което се пада на ъгъла на „Александър Велики“ и „Патриарх Евтимий“, някога кафене, сега се стопанисва от Дружеството на диабетиците и инвалидите „Зора 2000“. То е отдадено под наем от Община Бургас за срок от 5 години считано от 17-ти септември 2019 година. Другото помещение, което се намира в съседство, но чийто административен адрес се води на „Патриарх Евтимий“, е предоставен от Общината за безвъзмездно ползване на Агенцията по заетостта с договор от 13-ти октомври 2017 година.

На питане на общинския съветник Даниела Божинова („Демократична България – Обединение“) от 25-ти октомври 2021 година, какви са плановете за Общината относно рушащата се сграда от администрацията са отговорили следното: „Община Бургас няма планове за бъдещо разпореждане със самостоятелните имоти“.

От отговора на питането става ясно още, че за сградата, в която се намират двата обекта е издадено разрешение за строеж от 19-ти март 2020 година. От разрешението за строеж е видно, че е извършено конструктивно обследване от инж. Константин Сукнаров. За двуетажната сграда няма провеждана процедура по член 195 ал. 5 от Закона за устройство на територията. Алинея 6 на този член гласи:

Кметът на общината издава заповед за премахване на:

1. строежи, които поради естествено износване или други обстоятелства са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят;

2. елементи и оборудване на приемно-предавателни станции по чл. 151, ал. 1, т. 16, които са монтирани в нарушение на чл. 151, ал. 4, 5, 7, 8 или 9.

Собствениците на фитнес центъра освобождават помещенията в дясната част на сградата. Те трябва да се преместят до края на седмицата.

Проектът на инвеститорите, основният сред които е Антон Коджабашев, предвижда да има смесена сграда. По време на строителството ще има надстрояване върху сега съществуващата двуетажна сграда, пристрояване и преустройство.

Строителството трябва да приключи за 26 месеца.

Галерия