АПИ е водещ партньор по проекта, който се реализира с европейски средства

АПИ е водещ партньор по проекта, който се реализира с европейски средства

Агенция „Пътна инфраструктура", Община Бургас и Югоизточно държавно предприятие - Сливен работят по пилотен проект за строителство, рехабилитация и ремонт на републикански, общински и горски пътища. Той се изпълнява със средства от ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. Общата му стойност е 41 097 570.96 лв. с ДДС, от които близо 35 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а около 6,164 млн. лв. е националното съфинансиране.

Със средства от ОПРР е осигурен изработеният технически проект за ремонта на около 112 км от републикански път II-99 Бургас - Малко Търново. Трасето е основна транспортна връзка на общините по Южното Черноморие, както и връзка на общини в региона с Република Турция, чрез ГКПП Малко Търново. През територията на област Бургас преминават две държавни граници, като достъпът до тях се осъществява чрез път II-99 и трасето е стратегически обект за националната сигурност.

Участието на Община Бургас е с обновяване и реконструкция на общинска пътна и улична инфраструктура на територията на общината. Това ще подобри достъпността на товари и пътници в региона до Трансевропейската транспортна мрежа и ще има положителен ефект за населението на общините Бургас, Айтос, Камено и Средец.

Югоизточно държавно предприятие - Сливен участва с реализирането на неотложни аварийно-възстановителни работи за ремонт, стабилизиране и реконструкция на горската пътна инфраструктура, която осигурява обслужването на защитната ограда на Българо-турската граница. По този начин ще се осигури по-бърз и сигурен достъп на служителите от гранична полиция до пограничните територии.   

Изпълнението на пилотната инициатива ще подобри достъпността, свързаността и безопасността на пътната инфраструктура и ще допринесе за разгръщане на потенциала на пограничните територии. По-добрата транспортна свързаност ще ускори регионалното сближаване, както и ще подобри сътрудничеството при опазване на границата между България и Турция, която е външните граници на Европейския съюз. Инициативата ще спомогне и за постигането на част от целите на Европейската стратегия за сигурност и Стратегията за вътрешна сигурност, насочени към по-голяма безопасност в Европа чрез борба с тероризма и тежката престъпност, управлението на границите, гражданската защита и управлението на бедствия.

Срокът за реализацията му е 3 месеца.