Бакърлъка - райско място на 20 километра от Бургас

Въпреки непосредствената си близост до курортите и морето, мястото не е урбанизирано, което го издига до статут на райско място, разположено само на 30 минути от Бургас. Напротив Бакърлъка е обгърнат като було с гъста широколистна растителност и на места дори създава усещане за истинска джунгла.

 

Гледката оттам е завладяваща и може да спре дъха и разчувства всеки. На 376 метра височина се вижда като на длан целия Бургаски и Созополски залив, от нос Емине до Приморско.

Всъщност Бакърлъка е крайното северно разклонение на рида Странджа- Босна. До 1942 година името на рида е Бакърлък, след което е преведено на български като Медни рид, но е  по-познато с първото си име. Мястото е богато на медни руди. В миналото е имало и мини, които вече са запечатани и не функционират. Тук-там се срещат отдавна изоставени порутени постройки, които напомнят, че някога тук е имало живот.

На територията на Бакърлъка са установени 172 вида птици, от които 43 са включени в Червената книга на България, според данни на Българско дружество за защита на птиците. Тук се среща в естествената му среда и така нареченото тракийско лале или хагерово лале, което е сред защитените растителни видове в България. Често срещан обитател на местността е и шипобедрената костенурка или още “гръцка костенурка”.

Сега местността  е много посещавана и популярна не само сред влюбените двойки и почитателите на тишината и спокойствието, но и сред много природолюбители.

До там се стига сравнително лесно, но табели няма затова е по-добре да си имате водач. Единия вариант да стигнете до там е тръгвайки за Созопол да свиете вдясно от местността Отманли при хижа “Странджа”, а другия е през село Атия, което се намира вдясно от Военноморска база “Бургас”.