Повече сняг през декември прогнозират синоптиците

Повече сняг през декември прогнозират синоптиците

Вероятно зимата на 2017/2018 г. ще е по-мека от миналата зима, каза проф. Веселин Александров от департамента "Метеорология" в НИМХ-БАН  в интервю за Димитрина Ветова от БТА. Най-вероятно обаче през декември т.г. ще има повече валежи от декември на 2016 г., отбеляза той.
Януари 2018 г. се очаква да е със средни месечни температури, близки до нормалните или по-високи и с месечни количества валеж, близки до нормалните или по-малки.
Февруари на 2018 г. се очаква да е със средни месечни температури близки до климатичните или по-високи и с месечни количества валежи, близки до средните или по-малки, прогнозира проф. Александров.
Съгласно предварителни оценки на Световната метеорологична организация 2017 г. е по-хладна от рекордно топлата 2016 г. Много е вероятно обаче да бъде една от трите най-топли години, откакто се правят съвременните метеорологични наблюдения и измервания, обясни ученият, който работи повече от 30 години в НИМХ-БАН.
В отговор на въпрос дали са типични декември за територията на нашата страна поройните дъждове, които създадоха проблеми последните дни или може да се говори за промени в климата, проф. Александров посочва, че в конкретния случай, според него, става дума за нетипични метеорологични събития и/или за "капризи на времето".
Той посочва, че през последните години има тенденция към зачестяване на случаите с типично пролетно-летен тип валежи от дъжд, гръмотевични бури и понякога валежи от град през зимни месеци като януари и февруари. Наблюдава се увеличена честота на средния брой дни с гръмотевични бури и градушки в по-хладни десетдневния през април и септември през периода 1991-2006 г. спрямо периода 1961-1990 година.
Климатичните промени в България са вече факт, казва метеорологът. От края на 1970-те години се наблюдава тенденция към затопляне. През втората половина на 20-ти век зимите са по-меки.
23 от последните 26 години след 1989 г. са с положителни аномалии на средната годишна температура на въздуха спрямо климатичната норма на базисния период 1961-1990 г.
Средната годишна температура през 2009 г. е с 1,2 градуса над климатичната норма.
2016 г. вероятно е поредната 17-та година с температури по-високи от обичайните за страната.
Периодите на засушаване са били най-дълги през 1940-те години и в последните две десетилетия на 20-ти век. Валежите показват тенденция към спадане в края на миналото столетие. След средата на 1990-те годишните валежи показват тенденция към повишение в повечето райони на страната.
Годишната амплитуда между максималната и минималната температура на въздуха намалява - минималната температура се повишава по-бързо от максималната.
Дебелината на снежната покривка показва тенденция към свиване в края на миналия век. Горната граница на широколистните гори се измества към по-голяма надморска височина.
Данните от фенологичните наблюдения показват изпреварване в развитието със 7-15 дни в различните климатични райони, което недвусмислено свидетелства за затопляне на климата през последните 30 години в сравнение с предишни периоди на оценка.