Срещата се състоя със зам.-областния управител Пламен Янев. Снимка Областна управа

Срещата се състоя със зам.-областния управител Пламен Янев. Снимка Областна управа

Баскетболните клубове поискаха повече пари и условия да практикуват спорта си. Представители на четири клуба от Бургас и Айтос се срещнаха със зам.-областния управител на област Бургас Пламен Янев. В срещата участваха Васил Стоянов и Ивелин Ефендиев от БК "Черноморец - Бургас", Петко Янков от БК "Делфин", Димо Костов от БК "Черноморец 2014" и Дечо Коешинов от БК "Вихър" - Айтос.

Основна тема по време на разговора беше липсата на достатъчно спортни бази, където да се провежда тренировъчна и състезателна дейност по баскетбол. Треньорите настояха бургаската спортна зала "Бойчо Брънзов" да се обособи само за баскетбол. Искането им беше аргументирано, че използването й от други спортове затруднява спазването на тренировъчния график на баскетболистите, а другите зали в Бургас не отговарят на изискванията за баскетболен спорт.

Баскетболните клубове поискаха държавата да финансира строежи на физкултурни салони към училищата само при спазването на предварително определени ясни и точни критерии за безопасност и функционалност. Треньорите отбелязаха, че новопостроените спортни салони не отговарят на изискването за многофункционалност. Според тях количеството построени салони не е определящо за качеството на спорта, а при неспазване на определени технически параметри, дори е опасно за здравето на спортуващите, основно деца.

Също така да има национална програма за обновяването на поне един училищен двор в модерна спортна площадка за малките населени места, където бюджетите и на училищата, и на общините са ограничени, за да не бъдат децата от тези училища и населени места поставени в неравностойно положение.

Друг момент, който те държат да се преразгледа, е методиката, по която баскетболните клубове получават в момента държавно субсидиране. Според тях действащата към момента система създава усещането за непрозрачност и несправедливост и е крачка назад в сравнение с предходната. Освен това все повече натоварва клубовете с излишна административна  дейност, без това да спомага за получаване на повече средства или подобряване качеството на спорта.

Предлагат да се приемат законови поправки, в които общините да се задължат да отделят определен процент от бюджета си за спорт, като за пример посочиха други държави, където общините имат задължение 5% от бюджета си да предоставят за спорт и култура. Представителите на баскетбола в Бургас изразиха недоумението си и относно средствата отделяни за този спорт на национално ниво. Като за сравнение и пример посочиха, че за 2021г.  парите за волейбол са били 2.5 пъти повече от тези за баскетбол.

Треньорите поискаха да се преразгледат условията по държавната "Програма за кадрово осигуряване на спортните клубове". Според представителите на баскетболните клубове заложеното подпомагането на един треньор с една минимална месечна заплата на трудов договор е крайно недостатъчно. За да има истински ефект от програмата и да предполагат нейните условия клубовете реално да се възползват, трябва или да бъде повишена сумата за подпомагане или да бъде допуснато това да става и чрез граждански договор.