Раздаването ще започне на 6-ти април. Снимка Архив

Раздаването ще започне на 6-ти април. Снимка Архив

Областен съвет на БЧК в Бургас започва кампания за раздаване на хранителни продукти от втория транш в изпълнение на Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – план 2018 година. Раздаването ще бъде в периода от 6-ти до 16-ти април.

Агенцията за социално подпомагане е управляващ програмата орган, която е идентифицирала четири допълнителни целеви групи:

1. Лица получаващи топъл обяд от общини, чийто договори по ОП 3 приключват през периода от 01.01.2020 г. – 30.04.2020 г.;

2. Възрастни хора над 65 години, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях, които съгласно препоръките на Националния кризисен щаб са определени като роскова от заразяване група и им е препоръчано да не излизат от домовете си;

3. Лица, попадащи под обхвата на процедура "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" по ОПРЧР 2014- 2020 г.;

4. Хора с ниски доходи в затруднена социална ситуация, в това число които получават социални помощи на различни законови основания, поставени под задължителна карантина.

В списъците, предоставени от Управляващия орган за Бургаска област са включени 1434 лица, както следва:

1.Община Бургас - общо 291 човека;

2.Община Айтос - общо -  92 човека.

3.Община  Камено - 23 човека.

4.Община Карнобат - 40 човека.

5. Община Малко Търново - 15 човека.

6.Община Несебър - 6 човека.

7. Община Поморие - 2 човека.

8.Община- Приморско - 29 човека.

9. Община Руен - 408 човека.

10.Община Созопол - 54 човека.

11. Община Средец - 21човека.

12.Община Сунгурларе - 441 човека.

13.Община Царево - 12 човека

Определените правоимащи лица ще получат индивидуален хранителен пакет с общо тегло до 30 килограма.

ОС на БЧК Бургас разчита на доброволците, на подкрепата на кметовете на общините и малките населени места, на служителите на "Домашните социални патронажи" и на "Патронажна грижа". Хранителните продукти ще се доставят до домовете на посочените лица.