Проф. Бозов, освен с медицина, се е занимавал и с политика. Снимка Архив

Проф. Бозов, освен с медицина, се е занимавал и с политика. Снимка Архив

Проф. д-р Христо Бозов, бивш кандидат за кмет на Варна, ще оглави Онкото в Бургас. Професорът е класиран на първо място с оценка "Отличен - 5.50" в конкурса за избор на управител на "Комплексен окнологичен център Бургас" ЕООД. Седем кандидати са подали документи за участие в конкурса. Те са били препитвани от комисия в състав: председател - д-р Антонио Христов Душепеев - общински съветник; заместник-председател - д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" в Община Бургас; секретар - Златина Георгиева - директор на дирекция "Правно-нормативно обслужване" в Община Бургас; членове - д-р Вергиния Цанова - зам.-директор на РЗИ-Бургас; Костантин Луков - общински съветник. Резервни членове са били - Ивелина Стратева - директор на дирекция "Икономика и стопански дейности" в Община Бургас и Тодор Вълчев - главен юрисконсулт, дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт" в Община Бургас. Поради обективна невъзможност да вземе участие в заседанията на комисията нейният секретар Златина Георгиева е заместена от резервния член Тодор Вълчев.

Докладната записка с резултатите от проведения конкурс и оценките на седмината кандидати ще бъде разгледана и гласувана на днешното заседание на Общинския съвет в Бургас. Членовете на комисията по избора предлагат на съветниците да гласуват за избора на проф. д-р Христо Бозов, който е класиран на първо място. Ако той получи нужната подкрепа, ще оглави Онкото в Бургас.

Проф. Бозов е на 58 години. Той е завършил Медицинската академия във Варна, има димпола за специалността "Анестезиология и реанимация" от Медицинска академия - София, свидетелство за призната специалност "Военна токсикология" от Военноморска академия, както и диплома за висше образование, образователно-квалификационна степен "Магистър" по специалността "Здравен мениджмънт" и професионална квалификация "Мениджър" от Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна.

Христо Бозов се е занимавал активно и с политика. Той е бил част от екипа на бившия кмет на Варна Кирил Йорданов. След като Йорданов подаде предсрочно оставка, Бозов се кандидати за кметския пост. На частичните кметски избори през юни 2013 година, Христо Бозов достигна до балотаж, където бе изпреварен с минимална преднина (2,82%) от настоящия градоначалник Иван Портних. Тогава за Христо Бозов гласуваха 36527 души (48,59%), а за Иван Портних 38642 (51,41%).

През март 2014 година проф. Бозов оглавява местната структура на партия "България без цензура".