Форумът бе открит от зам.-кмета Йорданка Ананиева. Снимки Лина Главинова

Форумът бе открит от зам.-кмета Йорданка Ананиева. Снимки Лина Главинова

Представители на бизнеса обмениха добри практики на форум в Бургас. "Бизнесът - сила на добро" се организира от "Българска мрежа" в партньорство с Община Бургас и университет "Проф. д-р Асен Златаров".  "Ангажирани сме и поодкрепяме инициативи, които целят обединение на бизнеса с образованието", каза при откриването на форума Йорданка Ананиева - зам.-кмет по образование в Община Бургас. В срещата участваше и проф. Магдалена Миткова - ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров".

На форума бяха обсъдени следните теми: "Защо и как корпоративна социална отговорност е за всеки бизнес?", "Лидерство и поемане на лична инициатива", "Силата на колективните проекти", "Партньорството като успешен подход за положителна промяна в обществото".

"Българската мрежа" на Глобалния договор на ООН е най-активната организация в страната в сферата на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Тя е мрежата на отговорния бизнес, която с работата си показва, че бизнесът, посредством участието си в колективни проекти, е сила за добро. Мрежата е обединение на отговорни компании, образователни институции и неправителствени организации.

Галерия