Този проект на Радостин Дамасков спечели конкурса на Община Бургас. Снимки Лина Главинова

Този проект на Радостин Дамасков спечели конкурса на Община Бургас. Снимки Лина Главинова

Благодетелят на Бургас Александър Георгиев - Коджакафалията ще има паметник. Той ще бъде изработен от скулптора Радостин Дамасков. Няколкогодишната сага с изработването на паметника е към своя край. Това реши Комисията, която разгледа и оцени трите проектни предложения, които бяха изпратени за участие в поредния конкурс, обявен от Община Бургас на 12-ти юли тази година. Обществената поръчка е за идеен проект за на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията, изработен от траен материал (бронз, камък или смесена техника).
Резултатите от конкурса бяха обявени днес в Заседателната зала на Общината. Журито в състав - архитект Димитър Алексиев - началник отдел "Устройствено планиране" в Община Бургас, инж. Мирослав Жеков - главен експерт в отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура" в Община Бургас, Добрин Вътев - председател на Дружеството на художниците, Георги Динев - директор на Художествена галерия "Петко Задгорски", Валерия Димитрова - Даалова - главен юристконсулт в дирекция "Обществени поръчки" в Община Бургас, Николай Дубаров - главен експерт - художник в Община Бургас, Петър Парушев - началник отдел "Култура" в Община Бургас.
Първият подаден проект за участие в конкурса получи 79,83 точки. Той е на Стефан Стефанов. Вторият постъпил проект е оценен с 90 точки и е на Радостин Дамасков. Третият проект отпада от участие, тъй като не е отговарял на първоначално зададените условия в конкурса. Така на първо място се класира проектът на Дамасков. Решението на Комисията трябва да бъде обявено до 30 календарни дни, считано от деня на обявяване на резултатите. В случай, че другите кандидати искат да обжалват решението на журито, те могат да го направят в срок от 10 дни, след като бъдат уведомени за решението на Комисията. Ако до обжалване не се стигне, от Община Бургас ще сключат договор с Радостин Дамасков за реализация на проекта му. Стойността на паметника, който ще бъде изработен е 120 000 лева с ДДС.
Радостин Дамасков спечели конкурса на Общината от третия път. В предишните две обществени поръчки, които бяха обявявани участва само той. Проектът му обаче не беше одобрен и той дори подаде жалба в Комисията за защита на конкуренцията. Сега обаче авторът участва със съвсем различен проект за паметник. А като част от екипа му е и архитект Владимир Милков, който е предложил визията за пространството около паметника. С решение на Общинския съвет той трябва да се издига в триъгълника зад бившето сиропиталище, което е изградено със средства на Коджакафалията. "Направихме пространствен анализ и в проекта включихме и малко ритуално пространство, където ще се поднасят цветя, Стена на бъдещите дарители на Бургас, както и плоча със завещанието на Коджакафалията", обясни архитект Милков.
Проектът на Дамасков е един от 15-те, които той е правил през годините и с който спечели конкурса на Общината. Той представлява седнала фигура на Коджакафалията, която ще бъде изработена от бронз, а постаментът от камък. "Това не е паметникът, който исках да направя", заяви пред медиите Дамасков, въпреки че настоящият му проект получи най-много точки. Този, който скулптора искаше да реализира има много символика и точно той на два пъти не бе одобрен от Комисията. "Разбрахме, че хората искат фигура, да видят лицето на Коджакафалията, не искат символ", поясни архитект Милков. Това явно е бил мотивът сега да се участва с друг проект. Решението е било правилно, защото точно той спечели обществената поръчка.
С това решение сагата с паметника на благодетеля на Бургас е към своя финал. Не така обаче стои въпросът с другия конкурс за "Изграждане на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията - реплика на оригиналния паметник, съществувал през двадесетте години на XX век". В последния конкурс, обявен от Общината, не се яви нито един кандидат и той бе прекратен.
Началото със сагата с паметника на Коджакафалията е от 2012 година, когато ОбС гласува да бъде предоставен терен в обособено УПИ II кв. 139 по плана на Централна градска част в района между улиците "Цар Симеон I" и булевард "Стефан Стамболов", отреден за озеленяване, за изграждане на паметник на Александър Георгиев - Коджакафалията от Инициативен комитет, представляван от Георги Дражев (тогава общински съветник от НФСБ б.а.).
Близо две години по-късно Община Бургас обяви открит конкурс за идеен проект за паметник на Коджакафалията, който трябва да бъде изработен от траен материал (бронз, камък или смесена техника). За участие в конкурса тогава са подадени два проекта - първият е на скулптора Радостин Дамасков, с членове на екипа Златина Дамаскова, архитект Галина Милкова и архитект Владимир Милков, а вторият - на Янко Пенев. Първият проект е получил 19 точки. Второто проектно предложение на Янко Пенев не е допуснато до оценка и класиране от журито поради несъответствие с показателите за комплексна оценка на проекта, посочени в обявлението за откриване на процедурата. Така конкурсът е прекратен.
Няколко месеца по-късно - през 2015 година, неправителствени организации от Бургас (Дружество на художниците, Черноморски институт, сдружение "Морски сговор", Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, драматичен театър "Адриана Будевска", гражданско дружество "АРС" и издателство "Бряг") изпращат до Община Бургас писмо с предложение за отреждане на място за изграждане на нов паметник, който да е реплика на съществуващия в Бургас такъв до 50-те години на XX век. В писмото се посочва още, че ако идеята бъде одобрена е необходимо да се определи финансиране и да се проведе конкурс.  
Предложението на организациите е входирано като докладна записка за разглеждане в ОбС. За паметника е отреден терен в УПИ II, кв. 19 по плана на комплекс "Братя Миладинови" за възстановяване на паметника на Александър Георгиев - Коджакафалията.
На свое заседание от 28-и април 2015 година ОбС - Бургас решава за реализацията на проекта, предложен от скулптора Радостин Дамасков, да се инициира кампания за събиране на средства от дарители, за проектиране и изграждане на паметник на Александър Георгиев-Коджакафалията. Инициативен комитет с председател Руслан Карагьозов, тогава общински съветник от ГЕРБ, започва дарителска и информационна кампания, като е открита сметка за събиране на средства за изграждане на паметника.
В изпълнение на това решение на 27-и януари 2016 година Община Бургас стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията". В установения срок постъпват три проектни предложения: от "Трансстрой еко" ООД, "Екоарт инженеринг" ООД и ДЗЗД "Александър Георгиев – Коджакафалията – 2016". С решение № 1632/17.06.2016 г. на първо място е класиран проекта на ДЗЗД "Александър Георгиев – Коджакафалията – 2016". Поръчката е прекратена и решението за избор на изпълнител е отменено, поради появилите се противоречия сред инициаторите за възстановяване на паметника, свързани с начина на използване на запазените части от неговия оригинал.
На 10-и октомври 2017 година Община Бургас информира дружествата, класирани на първо и второ място, че имат възможност да потвърдят валидността на подадените от тях оферти за участие в процедурата. Това обаче не бе направено, което води до невъзможност за продължаване на процедурата.
Към края на февруари 2018 година по информация на председателя на Инициативния комитет Руслан Карагьозов в дарителската сметка няма постъпили средства, които да позволят изграждането на паметника, предложен от скулптора Радостин Дамасков, съгласно решение на Общински съвет от 28-и април 2015 година.
В бюджета на Община Бургас за 2018 година бяха предвидени средства  за изграждане на паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията. Заместник-кметът на Община Бургас Йорданка Аниева входира докладна записка с предложение - да се стартира процедура за проектиране и изграждане на паметник на Коджакалията или да се стартира процедура за проектиране и изпълнение на репликата на съществуващия до средата на миналия век паметник на дарителя на Бургас.
Съветниците тогава решиха да има два паметника. Докладната бе подкрепена с 47 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се".
В проведените от Общината конкурси през минаталата година обаче така и не се стигна до избор на изпълнител. Затова тази година обществените поръчки бяха обявени отново. Единият конкурс за паметник на Коджакафалията е на път да завърши със сключване на договор с избрания изпълнител - Радостин Дамасков. Другият обаче, за възстановяване на репликата на паметника на Коджакафалията, бе прекратен заради липса на подадени проекти за участие.

Галерия