Общественото обсъждане се състоя в залата на НХК

Общественото обсъждане се състоя в залата на НХК

Проектът за бюджет на Община Бургас описва намерения без конкретни данни, по които хората да си съставят свое мнение по този основен управленски механизъм, какъвто е бюджетът. С такава информация принципът прозрачност, за прилагането на който са задължени по Закона за публичните финанси и общинската наредба, е само формално спазен и приложен. Това коментира председателят на ОбС на БСП - Бургас Живко Господинов. Той, заедно с общинските съветници от БСП - Чанко Мирчев и Кирил Петков, присъстваха на публичното обсъждане на проекта на бюджета на община Бургас за 2019 година, което за поредна година премина пред празна зала.

Според Господинов, подобна постна информация подценява и обижда бургаската общественост. По думите му, от Общината формализират един важен задължителен  по закон  процес, чрез който хората да упражнят законното си право на контрол върху работата на управлението на Общината, за това колко успешно то работи за по-големи бюджетни  приходи и как, с каква ефективност се изразходват техните пари.

"Толкова ли е трудно да предоставят преди обсъждането няколко базови данни и числа за общинския проектобюджет, които дават възможност  на гражданите, които се интересуват, да получат поне частично отговор", пита общинският председател на БСП - Бургас. Става дума за данни като: Каква е сборната, цялостната данъчна основа на недвижимите имоти на територията на общината, върху която се начисляват и събират данък сгради и такса смет? Какъв е обемът на общинската собственост и какъв е нейният принос в приходната част на бюджета? Колко са активите на общинските търговски дружества и приносът им за бюджета? Колко и на каква стойност е сборната данъчна оценка на имотите, освободени по закон от такса битови отпадъци, което показва какви са тенденциите в бизнес средата на територията на общината?

"Няма как при липсата на публикуван проект на бюджет на община Бургас за 2019 г. да очакваме пълна зала с граждани, които да задават въпроси, при положение, че нямаме две публикувани числа, които да сравняваме. Чухме само добри намерения от страна на ръководството на Общината", коментира общинският съветник Чанко Мирчев.

По неговите думи, ежегодно за капиталовата програма се изразходват най- много от парите на гражданите на общината и за това е резонно да се получи предварително преди обсъждането следната информация: Защо досега не се предоставя към капиталовата програма на общината подробен поименен списък на обектите, включени в нея, при положение, че това се изисква по закон? Само разчета за финансиране на обектите от капиталовата програма не е капиталова програма. Каква технология прилагат за подбора на обектите, които предлагат да се включат в капиталовата програма, кой и как утвърждава технико-икономическата обосновка за всеки обект от програмата? Как измерват какъв е ефектът от изразходваните пари, не само за капиталовата програма, но и за другите разходни пера?