Форумът ще се проведе от 7-ми до 10-ти юни

Форумът ще се проведе от 7-ми до 10-ти юни

Бургаският свободен университет е домакин на Генералната асамблея на най-големия проект за изследвания и иновации в Черно море - "Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море (DOORS)", финансиран от Рамковата програма "Хоризонт 2020".

Форумът ще бъде открит днес в 09.30 часа в зала "Изток" и ще продължи до 10-ти юни. В Генералната асамблея ще вземат участие над 60 представители на място и 30 представители онлайн от 37-те партньори по проекта от общо 15 държави.

Проектът е на стойност от 10 млн. евро, а координатор е проф. д-р Адриан Станика.

Участниците ще бъдат приветствани от ректора на БСУ и координатор на българския партньор проф. д-р Милен Балтов, от Хариер-Мартин Мебела - отговарящ за програма "Хоризонт Европа" в Европейската комисия (ЕК) и от Уенди Бон от отдел "Океани" в Генерална дирекция "Изследвания и иновации" към ЕК.

Непосредствено след заседанията по работните пакети и като първо съпътстващо събитие в БСУ ще се проведе Международната научна конференция "Черно море – врата и много мостове". Научната проява е под патронажа на еврокомисаря по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс.