БСУ с частна гимназия по икономика Новината бе съобщена официално днес на кръгла маса посветена на 20-годишнината от създаването на бургаската Алма Матер. Областният управител Константин Гребенаров, кметът на общината Димитър Николов бяха сред специалните гости на днешния празник, с който се слага началото на серията от прояви по случай годишнината.

Един от подаръците, които БСУ си прави е професионалната гимназия. Обучението в нея ще се извършва в няколко направления: финанси, банково и застрахователно дело, счетоводство и данъчно облагане, комуникационна и компютърна техника. В екипа влизат преподаватели от Университета по специални предмети с професионална насоченост и водещи педагози по хуманитарни и общообразователни предмети.

Занятията ще се провеждат в БСУ. За местата могат да кандидатства завършилите 8-ми клас. Курсът на обучение е четири години до 12 клас. Таксата за обучение е 1000 лева на учебен срок.

Проявите по случай годишнината ще продължат през цялата година. Научната проблематика на семинарите, конференциите, срещите и дискусиите, които са планирани да се провеждат през цялата учебна година, е съобразена с различните области на професионалните направления в отделните центрове на университета и е пряко свързана с учебния процес и научноизследователската дейност на преподавателите и студентите.

Културната програма на тържествата включва юбилейни изложби, концерти, факелно шествие на студенти, премиера на Театралното ателие към БСУ, юбилейно издание на вестник "Студентски страсти". Академичният съвет ще удостои академик Антон Дончев с почетното звание "Доктор хонорис кауза на БСУ".

Кулминацията на тържествата ще бъде на 18 септември 2011 година, защото на тази дата преди 20 години е прието решение от Великото народно събрание за създаване на БСУ. Тогава ще се състои и тържественото заседание на Академичния съвет и заключителният концерт, посветен на празника.