Форумът ще се проведе в началото на октомври в Конгресния център в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Форумът ще се проведе в началото на октомври в Конгресния център в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургас ще бъде домакин за втори път на Международния симпозиум по биоинформатика и биомедицина - BioInfoMed. Той ще се състои от 5-ти до 7-ми октомври в Конгресния център. Участие са потвърдили 125 водещи учени от България, Мексико, Индия, Великобритания, Франция, Белгия, Полша, Турция, Норвегия, Чехия, Швейцария  и други страни. Те ще представят най-съвременните изследвания и иновации в областите биомедицина, биоинформатика, компютърни технологии, обществено здравеопазване и качество на живота.

Организатори на форума са университет "Проф. д-р Асен Златаров", Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН, университетска болница "Царица Йоана" - София, Съюзът на учените в България и се подкрепя от Община Бургас.

Сред участниците се открояват изтъкнати учени от Technological Institute of Tijuana, Switzerland - Foundation for Innovative New Diagnostics, Faculty of Life Science and Medicine, King’s College London и други престижни университети и научни институти.

Сред темите на форума ще бъдат анализи на големи данни в медицината и биологията, вземане на решения в медицината, изкуствен интелект в медицината и здравеопазването, биомедицинско моделиране и инженерство, биомембрани и биоматериали, клетъчно и тъканно инженерство, изчислителна биология и биомолекулно моделиране.

"Целта ни е Бургас да стане град на високите технологии и медицината. Усилията ни са насочени в тази посока", казва проф. Сотир Сотиров - зам.-ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров" и председател на симпозиума.