В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 10.6%. Снимката е илюстративна

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 10.6%. Снимката е илюстративна

Бургаска област на 10-то място в страната по средна работна заплата. По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на септември 2020 г. намаляват с 0.7% спрямо края на юни 2020 г., като достигат до 111.1 хиляди. Наетите лица в частния сектор намаляват 1.1% (до 83.3 хил.), докато в обществения сектор се увеличават с 0.6% (до 27.9 хиляди).

В сравнение със септември 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас намаляват с 6.4%. Наетите лица в частния сектор намаляват със 7.8%, а в обществения сектор - с 1.8%.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 3.1% и достига 1 116 лева. В обществения сектор средната месечна заплата се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2020 г. с 3.5% (1 289 лв.), а в частния сектор - с 3.7(1 062 лв.).

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 10.6%, съответно в обществения сектор увеличението е с 15.2%, а в частния - с 8.6%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 855 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 922 лв., Видин - 945 лв. и Силистра - 953 лв.