Директорът на гимназията Фотинга Въргова (в средата) подписа меморандума. Снимки ПГТ - Бургас

Директорът на гимназията Фотинга Въргова (в средата) подписа меморандума. Снимки ПГТ - Бургас

Бургаската Професионална гимназия по туризъм стана част от Меморандума за партньорство и създаване на консорциум за развитие на икономиката и организацията на туризма. Документът беше подписан между Икономически университет – Варна, университета "Проф. д-р Ас. Златаров" - Бургас, ШУ "Епископ Константин Преславски", Професионалната гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Варна, ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, Варненската туристическа камара и Бургаската регионална туристическа камара.

Подписи под споразумението сложиха представители на седемте институции: проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на ИУ – Варна, проф. д-р Магдалена Миткова – ректор на университета "Проф. д-р Асена Златаров" - Бургас, проф. д.и.н. Колев – ректор на ШУ "Епископ Константин Преславски", инж. Фотинка Въргова – директор на ПГ по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас, Владимир Василев – зам.-директор на Професионалната гимназия по туризъм – Варна, Илин Димитров – председател на Варненската туристическа камара, Деница Колева – зам.-председател на Бургаската регионална туристическа камара. Домакин на събитието беше Икономически университет – Варна.

Учредителите на консорциума заявяват желание за установяването на тясно сътрудничество в сферата на висшето и средното образование по туризъм и икономика във всички форми на обучение, вкл. в образователната и научна степен „доктор" и обучение през целия живот. Те са водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между образователните институции, бизнеса и неправителствените професионални организации, имащи готовност за съвместни действия относно подготовката на качествени кадри, за преодоляване на младежката безработица, за провеждане на проучвания и икономически анализи, вкл. на туристическия сектор. 

Бъдещите партньори имат интерес към създаването на условия за висше и професионално, интердисциплинарно образование, отговарящо на нуждите на работодателите и ефективно планиране на образователните програми от страна на висшите и средни училища. Именно това е уникалното и новото в този консорциум – той е може би първият, в който се имплантира идеята за „жизнения цикъл на кадрите" – от професионалното училищно образование, през университета до бизнеса, като всяка от страните подпомага процеса. По този начин ще бъдат разкрити нови съвместни програми извън образователните на средните и висшите училища. Програмите на средните училища няма да се уеднаквяват, защото всяка образователна институция има по нещо уникално, което не трябва да се заличава, смята проф. д-р Евгени Станимиров. Обединението на средното и висшето образование, и работодателите е много важно, коментира Илин Димитров – председател на Варненската туристическа камара.        

Проф. д-р Евгени Станимиров връчи на гостите почетни плакети на ИУ – Варна по случай вековния юбилей на висшето училище. Те разгледаха университетската библиотека, мултимедийното студио, тестовия център, компютърната зала за студентски спортове, Студентската улица и видяха документалния филм "100 години Икономически университет – Варна с академични традиции в бъдещето".

Галерия